loading...
首页 产品展示区 膏霜瓶 真空膏霜瓶

  Item NO.:

   QS1025L

     QS1025L

   Capability:

   30ML

  50ML

   High:

   70MM

  75MM

   Dia.:

   54MM

  63MM